Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U14
Lipno, 11.09.2021
 

XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka
XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U7 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U8 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U10 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U12
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 16 -> (M) 12 (K) 10
Liczba startujących zawodników 50 -> (M) 33 (K) 17
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 68 -> (M) 53 (K) 15
Liczba reprezentowanych województw 4
Startujące roczniki 2008 - 2009
Średnia wieku zawodników 12 lat 256 dni
Średnia wieku medalistów 12 lat 270 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 12 lat 260 dni
Najliczniejsza kategoria -60 kg (6 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -44 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 16 (72.73% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 16 (72.73% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Junior Lipno (7 zawodników)
KS Akademia Judo Poznań (6 zawodników)
Victoria Judo Poznań (4 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Junior Lipno (13 walk)
AZS OŚ Poznań (11 walk)
UKS-GKJ Głogów (7 walk)
Kluby z największą efektywnością KS Triumphator Naratów (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
PKS Olimpia Poznań (3 => 6 wygr. / 2 zaw.)
UKS 3 Piła (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową KS Triumphator Naratów (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS 3 Piła (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Gimnazjon Suchy Las (5 => 15.0 pkt / 3 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-35 kg 2 2 3
-38 kg 2 2 3
-42 kg 4 3 6
-46 kg 5 5 10
-50 kg 5 5 10
-55 kg 3 2 3
-60 kg 6 5 9
-66 kg 6 6 9
-73 kg 0 0 0 ---
+73 kg 0 0 0 ---
-30 kg 0 0 0 ---
-33 kg 0 0 0 ---
-36 kg 0 0 0 ---
-40 kg 3 3 3
-44 kg 1 1 0 ---
-48 kg 2 2 1
-52 kg 3 3 3
-57 kg 3 3 3
-63 kg 3 3 3
+63 kg 2 2 2

Polityka prywatności Judostat.pl