Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U12 2010-2011
Kowala, 18.09.2021
 

Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala
Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U10 2012-2013 Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U14 2008-2009 Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Kowala U16 2006-2007
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 19 -> (M) 18 (K) 12
Liczba startujących zawodników 86 -> (M) 62 (K) 24
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 130 -> (M) 96 (K) 34
Liczba reprezentowanych województw 5
Startujące roczniki 2010 - 2011
Średnia wieku zawodników 11 lat 31 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 66 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 30 dni
Najliczniejsza kategoria -34 kg (11 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +60 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 18 (60% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 19 (63.33% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników KS Kuzushi Kielce (11 zawodników)
Hachi Judo Warszawa (8 zawodników)
KS Gwardia Białystok (7 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk KS Gwardia Białystok (20 walk)
UKJ Meiyo Warszawa (15 walk)
UKS Judo Fight Club Warszawa (13 walk)
Kluby z największą efektywnością UKJ Champion Warszawa (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
KS Gwardia Białystok (2.86 => 20 wygr. / 7 zaw.)
UKS Judo Panda Warszawa (2.75 => 11 wygr. / 4 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKJ Champion Warszawa (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
KS Gwardia Białystok (5.79 => 40.5 pkt / 7 zaw.)
UKS Judo Panda Warszawa (5.5 => 22.0 pkt / 4 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-30 kg 6 5 9
-34 kg 11 9 15
-37 kg 8 8 15
-38 kg 7 6 12
-42 kg 11 9 17
-46 kg 8 5 15
-50 kg 4 3 6
-55 kg 3 3 3
-60 kg 2 2 2
+60 kg 2 1 2
-27 kg 2 2 2
-30 kg 2 2 2
-33 kg 0 0 0 ---
-36 kg 4 4 6
-40 kg 5 4 10
-44 kg 3 3 3
-48 kg 4 4 6
-52 kg 2 2 3
+52 kg 2 2 2

Polityka prywatności Judostat.pl