Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Mastersi
Warszawa, 23.10.2021
 

V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa
V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U10 (2012) V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Niepełnosprawni 2008 i młodsi V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U12 (2010-2011) V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Drużynówka U14 (2008-2010) V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U14 (2008-2009) V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Niepełnosprawni 2007 i starsi V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Mastersi Amatorzy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 4 -> (M) 4 (K) 0
Liczba startujących zawodników 4 -> (M) 4
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 3 -> (M) 3
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 1974 - 1991
Średnia wieku zawodników 37 lat 134 dni
Średnia wieku medalistów 39 lat 75 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 39 lat 75 dni
Najliczniejsza kategoria -90 kg (3 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -66 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 3 (75% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 3 (75% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników WTJ WŁOCŁAWEK Włocławek (1 zawodników)
UKS Sadyba Warszawa (1 zawodników)
Kuma Judo Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Kuma Judo Warszawa (2 walk)
UKJ Lemur Warszawa (1 walk)
Kluby z największą efektywnością Kuma Judo Warszawa (2 => 2 wygr. / 1 zaw.)
UKJ Lemur Warszawa (1 => 1 wygr. / 1 zaw.)
UKS Sadyba Warszawa (0 => 0 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową Kuma Judo Warszawa (4 => 4.0 pkt / 1 zaw.)
UKJ Lemur Warszawa (2 => 2.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Sadyba Warszawa (0 => 0.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-66 kg 1 1 0 ---
-73 kg 0 0 0 ---
-90 kg 3 3 3
-100 kg 0 0 0 ---
+100 kg 0 0 0 ---
-57 kg 0 0 0 ---
-63 kg 0 0 0 ---
-70 kg 0 0 0 ---
-78 kg 0 0 0 ---
+78 kg 0 0 0 ---

Polityka prywatności Judostat.pl