Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Mastersi Amatorzy
Warszawa, 23.10.2021
 

V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa
V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U10 (2012) V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Niepełnosprawni 2008 i młodsi V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U12 (2010-2011) V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Drużynówka U14 (2008-2010) V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa U14 (2008-2009) V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Niepełnosprawni 2007 i starsi V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Mastersi
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 7 -> (M) 5 (K) 5
Liczba startujących zawodników 28 -> (M) 17 (K) 11
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 38 -> (M) 27 (K) 11
Liczba reprezentowanych województw 3
Startujące roczniki 1974 - 1999
Średnia wieku zawodników 39 lat 81 dni
Średnia wieku medalistów 38 lat 318 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 39 lat 81 dni
Najliczniejsza kategoria -90 kg (6 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +78 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 7 (70% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 7 (70% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników Kuma Judo Warszawa (12 zawodników)
UKJ Lemur Warszawa (5 zawodników)
UKS SameJudo (3 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Kuma Judo Warszawa (14 walk)
UKJ Lemur Warszawa (8 walk)
UKS Spartakus Lublin (8 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Spartakus Lublin (2.67 => 8 wygr. / 3 zaw.)
Hachi Judo Warszawa (2 => 2 wygr. / 1 zaw.)
UKJ Lemur Warszawa (1.6 => 8 wygr. / 5 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową Klub Judo AZS Opole (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
UKS Spartakus Lublin (5.17 => 15.5 pkt / 3 zaw.)
UKJ Lemur Warszawa (3.1 => 15.5 pkt / 5 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-66 kg 0 0 0 ---
-81 kg 5 2 10
-90 kg 6 5 9
-100 kg 4 2 6
+100 kg 2 2 2
-57 kg 3 3 3
-63 kg 2 2 2
-70 kg 2 1 2
-78 kg 2 2 2
+78 kg 2 2 2

Polityka prywatności Judostat.pl