Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U14
Mochy, 26.03.2022
 

Mistrzostwa Wielkopolski w Judo
Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U12 Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U16 Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U18 Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U21
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 22 -> (M) 18 (K) 18
Liczba startujących zawodników 109 -> (M) 74 (K) 35
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 155 -> (M) 105 (K) 50
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2009 - 2011
Średnia wieku zawodników 12 lat 73 dni
Średnia wieku medalistów 12 lat 81 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 12 lat 84 dni
Najliczniejsza kategoria -55 kg (12 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +73 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 20 (55.56% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 22 (61.11% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników KS Akademia Judo Poznań (16 zawodników)
AZS OŚ Poznań (12 zawodników)
UKS Dwunastka-Euroline Leszno (8 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk KS Akademia Judo Poznań (26 walk)
AZS OŚ Poznań (17 walk)
UKS Pohl Judo Przemęt (15 walk)
Kluby z największą efektywnością PKS Olimpia Poznań (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
UKS Pohl Judo Przemęt (2.14 => 15 wygr. / 7 zaw.)
UKS 3 Piła (2 => 14 wygr. / 7 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową PKS Olimpia Poznań (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Szóstka Rawicz (6.67 => 20.0 pkt / 3 zaw.)
Judo Team Smoki Białośliwie (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-32 kg 9 8 13
-35 kg 3 2 3
-38 kg 9 8 12
-42 kg 9 7 12
-46 kg 6 6 9
-50 kg 10 7 15
-55 kg 12 8 18
-60 kg 7 6 12
-66 kg 3 3 3
-73 kg 4 3 6
+73 kg 2 2 2
-30 kg 0 0 0 ---
-33 kg 0 0 0 ---
-36 kg 3 3 3
-40 kg 4 4 6
-44 kg 7 6 12
-48 kg 7 6 12
-52 kg 3 3 3
-57 kg 6 4 9
-63 kg 2 2 2
+63 kg 3 3 3

Polityka prywatności Judostat.pl