Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i Młodzików
Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012) Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010) Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 11 -> (M) 10 (K) 5
Liczba startujących zawodników 33 -> (M) 27 (K) 6
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 45 -> (M) 43 (K) 2
Liczba reprezentowanych województw 4
Startujące roczniki 2013 - 2014
Średnia wieku zawodników 9 lat 9 dni
Średnia wieku medalistów 9 lat 20 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 359 dni
Najliczniejsza kategoria -30 kg (8 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -37 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 9 (60% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 10 (66.67% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Siódemka Sochaczew (11 zawodników)
UKS Chojrak Warszawa (9 zawodników)
UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki (3 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Chojrak Warszawa (17 walk)
UKS Siódemka Sochaczew (10 walk)
KS Kuzushi Kielce (5 walk)
Kluby z największą efektywnością KS Kuzushi Kielce (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKS Judo-Kano Płock (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
UKS Chojrak Warszawa (2.13 => 17 wygr. / 8 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową KS Kuzushi Kielce (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Judo-Kano Płock (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
MKS Olimpijczyk Włocławek (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-26 kg 4 3 6
-30 kg 8 4 15
-33 kg 8 5 15
-36 kg 2 1 2
-39 kg 2 2 2
-42 kg 0 0 0 ---
-46 kg 3 3 3
-50 kg 0 0 0 ---
+50 kg 0 0 0 ---
-25 kg 2 1 2
-27 kg 1 1 0 ---
-29 kg 0 0 0 ---
-31 kg 1 1 0 ---
-34 kg 0 0 0 ---
-37 kg 1 1 0 ---
-40 kg 0 0 0 ---
-44 kg 0 0 0 ---
-48 kg 0 0 0 ---
+48 kg 1 1 0 ---

Polityka prywatności Judostat.pl