Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014)
Warszawa, 11.11.2023
 

Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości Dzieci U-11/U-13
Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-13 (2011-2012)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 14 -> (M) 14 (K) 7
Liczba startujących zawodników 66 -> (M) 51 (K) 13
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 90 -> (M) 78 (K) 12
Liczba reprezentowanych województw 4
Startujące roczniki 2013 - 2014
Średnia wieku zawodników 9 lat 359 dni
Średnia wieku medalistów 10 lat 57 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 10 lat 12 dni
Najliczniejsza kategoria -30 kg (11 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -24 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 13 (61.9% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 13 (61.9% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Neko Warszawa (13 zawodników)
ASW Tiger Skierniewice (11 zawodników)
UKJ Meiyo Warszawa (8 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk ASW Tiger Skierniewice (16 walk)
UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki (16 walk)
UKJ Yuko Józefów (9 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki (3.2 => 16 wygr. / 5 zaw.)
UKJ Yuko Józefów (3 => 9 wygr. / 3 zaw.)
UKS Siódemka Sochaczew (3 => 6 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKJ Yuko Józefów (5.83 => 17.5 pkt / 3 zaw.)
UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki (5.8 => 29.0 pkt / 5 zaw.)
JudoKodomo Warszawa (5.5 => 11.0 pkt / 2 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-22 kg 2 2 2
-25 kg 4 3 6
-27 kg 6 6 9
-30 kg 11 9 17
-33 kg 7 5 12
-36 kg 8 6 15
-39 kg 2 2 3
-42 kg 2 1 3
-46 kg 6 4 9
-50 kg 2 2 2
-55 kg 1 1 0 ---
+55 kg 0 0 0 ---
-24 kg 1 1 0 ---
-27 kg 1 1 0 ---
-30 kg 2 2 2
-33 kg 2 2 2
-36 kg 4 4 6
-44 kg 2 2 2
-48 kg 1 1 0 ---
-52 kg 0 0 0 ---
-57 kg 0 0 0 ---
+57 kg 0 0 0 ---

Polityka prywatności Judostat.pl