Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IX Mini Judo Cup - IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U12 (2012-2013)
Bydgoszcz, 25.11.2023
 

"IX Mini Judo Cup" - IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego Dzieci w Judo
IX Mini Judo Cup - IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U10 (2014-2015) IX Mini Judo Cup - IV Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U14 (2010-2011)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 28 -> (M) 27 (K) 18
Liczba startujących zawodników 201 -> (M) 133 (K) 68
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk ->
Liczba reprezentowanych województw 0
Startujące roczniki -
Średnia wieku zawodników 11 lat 95 dni
Średnia wieku medalistów - lat - dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 - lat - dni
Najliczniejsza kategoria -38 kg (26 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +63 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 0 (0% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 0 (0% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (-% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (-% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS SameJudo (35 zawodników)
UKS 10 Bydgoszcz (29 zawodników)
Kuma Judo Warszawa (22 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk
Kluby z największą efektywnością
Kluby z największą efektywnością punktową
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-32 kg 24 14 0 ---
-35 kg 11 8 0 ---
-38 kg 26 13 0 ---
-42 kg 17 13 0 ---
-46 kg 16 9 0 ---
-50 kg 12 10 0 ---
-55 kg 8 6 0 ---
-60 kg 11 8 0 ---
-66 kg 4 4 0 ---
-73 kg 1 1 0 ---
+73 kg 3 3 0 ---
-28 kg 7 5 0 ---
-32 kg 7 5 0 ---
-36 kg 13 6 0 ---
-40 kg 12 7 0 ---
-44 kg 4 3 0 ---
-48 kg 7 6 0 ---
-52 kg 8 7 0 ---
-57 kg 8 5 0 ---
-63 kg 1 1 0 ---
+63 kg 1 1 0 ---

Polityka prywatności Judostat.pl