Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Opole, 10-12.10.2002
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 35 -> (M) 24 (K) 21
Liczba startujących zawodników 177 -> (M) 117 (K) 60
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 277 -> (M) 169 (K) 108
Liczba reprezentowanych województw 12
Startujące roczniki 1963 - 1985
Średnia wieku zawodników 23 lat 97 dni
Średnia wieku medalistów 24 lat 33 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 23 lat 235 dni
Najliczniejsza kategoria -100 kg (16 zawodników)
Najmniej liczna kategoria OPEN (6 zawodników)
Liczba klubów z medalami 25 (55.56% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 33 (73.33% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników KS AZS AWFiS Gdańsk (25 zawodników)
TS Gwardia Warszawa (17 zawodników)
GKS Czarni Bytom (16 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (42 walk)
KS AZS AWFiS Gdańsk (42 walk)
KS AZS-AWF Wrocław (32 walk)
Kluby z największą efektywnością MKS Olimpijczyk Włocławek (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKS Rekord Olsztyn (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKJ Ryś Warszawa (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową MKS Olimpijczyk Włocławek (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKJ Ryś Warszawa (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Rekord Olsztyn (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-60 kg 16 10 23
-66 kg 16 8 23
-73 kg 16 9 23
-81 kg 16 9 23
-90 kg 16 12 23
-100 kg 16 12 23
+100 kg 9 6 13
OPEN 12 7 18
-48 kg 8 6 15
-52 kg 7 6 12
-57 kg 8 5 15
-63 kg 8 6 15
-70 kg 7 5 12
-78 kg 8 7 15
+78 kg 8 6 15
OPEN 6 5 9

Polityka prywatności Judostat.pl