Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek
Bochnia, 20-21.04.2013
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 109 -> (M) 94 (K) 72
Liczba startujących zawodników 485 -> (M) 314 (K) 171
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 654 -> (M) 413 (K) 241
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 1999 - 2001
Średnia wieku zawodników 13 lat 141 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 256 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 238 dni
Najliczniejsza kategoria -50 kg (48 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +70 kg (10 zawodników)
Liczba klubów z medalami 43 (25.9% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 66 (39.76% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (22 zawodników)
MKS Juvenia Wrocław (22 zawodników)
PTS Gwardia Bydgoszcz (14 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (47 walk)
SGKS Wybrzeże Gdańsk (28 walk)
MKS Olimpijczyk Włocławek (26 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Szogun Piaseczno (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
MKS Olimpijczyk Włocławek (4.33 => 26 wygr. / 6 zaw.)
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową MKS Olimpijczyk Włocławek (8.42 => 50.5 pkt / 6 zaw.)
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Szogun Piaseczno (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-38 kg 36 30 47
-42 kg 39 25 50
-46 kg 46 36 59
-50 kg 48 36 60
-55 kg 42 29 54
-60 kg 31 28 42
-66 kg 27 23 37
-73 kg 19 15 27
-81 kg 12 11 17
+81 kg 14 14 20
-36 kg 12 11 17
-40 kg 18 14 25
-44 kg 17 16 24
-48 kg 30 26 41
-52 kg 27 24 37
-57 kg 26 19 36
-63 kg 17 16 25
-70 kg 14 13 21
+70 kg 10 10 15

Polityka prywatności Judostat.pl