Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych
Suchy Las, 23.03.2014
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 107 -> (M) 96 (K) 71
Liczba startujących zawodników 456 -> (M) 314 (K) 142
Liczba zawodników zagranicznych 5 (1.1% startujących zawodników)
Liczba walk 604 -> (M) 404 (K) 200
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 1997 - 2001
Średnia wieku zawodników 15 lat 192 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 287 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 15 lat 256 dni
Najliczniejsza kategoria -73 kg (64 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -40 kg (4 zawodników)
Liczba klubów z medalami 36 (21.56% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 65 (38.92% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 1 (1.49% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 2 (1.52% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (26 zawodników)
MKS Juvenia Wrocław (25 zawodników)
KS Akademia Judo Poznań (13 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (59 walk)
MKS Juvenia Wrocław (54 walk)
SGKS Wybrzeże Gdańsk (26 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Ippon MDK Kutno (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
GKS Żukowo (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
GKS Żukowo (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
PTS Janosik Bielsko-Biała (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 12 12 18
-50 kg 21 18 30
-55 kg 36 27 47
-60 kg 56 42 67
-66 kg 63 48 76
-73 kg 64 42 79
-81 kg 29 25 40
-90 kg 15 11 22
+90 kg 18 18 25
-40 kg 4 4 6
-44 kg 8 8 15
-48 kg 18 16 25
-52 kg 31 18 42
-57 kg 28 26 37
-63 kg 23 21 32
-70 kg 15 13 21
+70 kg 15 15 22

Polityka prywatności Judostat.pl