Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek
Luboń, 29-30.03.2014
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 124 -> (M) 109 (K) 82
Liczba startujących zawodników 512 -> (M) 331 (K) 181
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 689 -> (M) 437 (K) 252
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 1997 - 2001
Średnia wieku zawodników 13 lat 121 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 225 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 174 dni
Najliczniejsza kategoria -46 kg (46 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +70 kg (9 zawodników)
Liczba klubów z medalami 44 (23.04% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 71 (37.17% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (22 zawodników)
MKS Juvenia Wrocław (19 zawodników)
UKS Judo Wolbrom (16 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (29 walk)
MKS Juvenia Wrocław (26 walk)
UKJ AON Rembertów (23 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Leśnik Kaczory (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKS Akademia Judo Rzeszów (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
WTJ Włocławek (4.5 => 9 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Leśnik Kaczory (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (8 => 16.0 pkt / 2 zaw.)
UKS Akademia Judo Rzeszów (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-38 kg 38 30 50
-42 kg 41 33 54
-46 kg 46 39 58
-50 kg 45 36 58
-55 kg 45 38 58
-60 kg 35 30 46
-66 kg 33 28 44
-73 kg 20 20 28
-81 kg 13 11 19
+81 kg 15 14 22
-36 kg 16 15 23
-40 kg 21 20 29
-44 kg 25 20 34
-48 kg 27 21 37
-52 kg 36 30 48
-57 kg 17 15 25
-63 kg 20 18 29
-70 kg 10 9 14
+70 kg 9 9 13

Polityka prywatności Judostat.pl