Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OPP Juniorów i Juniorek Młodszych
Bytom, 08.11.2014
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 69 -> (M) 61 (K) 50
Liczba startujących zawodników 315 -> (M) 207 (K) 108
Liczba zawodników zagranicznych 12 (3.81% startujących zawodników)
Liczba walk 441 -> (M) 279 (K) 162
Liczba reprezentowanych województw 14
Startujące roczniki 1998 - 2001
Średnia wieku zawodników 15 lat 95 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 215 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 15 lat 140 dni
Najliczniejsza kategoria -66 kg (39 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -44 kg (5 zawodników)
Liczba klubów z medalami 35 (31.53% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 53 (47.75% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 6 (8.96% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 8 (6.15% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (43 zawodników)
MKS Juvenia Wrocław (15 zawodników)
TS Wisła Kraków (12 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (52 walk)
UKS Judo Wolbrom (26 walk)
Czechy (26 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Leśnik Kaczory (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
MKS Olimpijczyk Włocławek (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS Judo Sensei Płock (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową MKS Olimpijczyk Włocławek (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
SGKS Wybrzeże Gdańsk (7 => 14.0 pkt / 2 zaw.)
AZS UW Warszawa (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 15 12 21
-50 kg 13 11 19
-55 kg 32 22 42
-60 kg 34 25 46
-66 kg 39 26 50
-73 kg 35 25 46
-81 kg 19 16 26
-90 kg 13 10 17
+90 kg 7 7 12
-40 kg 8 8 15
-44 kg 5 4 10
-48 kg 13 11 19
-52 kg 15 14 21
-57 kg 23 17 32
-63 kg 20 17 29
-70 kg 14 11 21
+70 kg 10 8 15

Polityka prywatności Judostat.pl