Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Młodzików i Młodziczek
Suchy Las, 28.03.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 100 -> (M) 87 (K) 70
Liczba startujących zawodników 396 -> (M) 253 (K) 143
Liczba zawodników zagranicznych 31 (7.83% startujących zawodników)
Liczba walk 546 -> (M) 344 (K) 202
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 2001 - 2003
Średnia wieku zawodników 13 lat 132 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 212 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 185 dni
Najliczniejsza kategoria -50 kg (37 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +70 kg (6 zawodników)
Liczba klubów z medalami 50 (31.85% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 72 (45.86% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 7 (9.21% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 11 (7.33% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (28 zawodników)
Niemcy (13 zawodników)
KS Akademia Judo Poznań (11 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (35 walk)
UKJ Ryś Warszawa (31 walk)
Niemcy (22 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Judo Mysłowice (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
KS Judo Czechowice-Dziedzice (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
BKS Judo Bydgoszcz (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Judo Mysłowice (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
BKS Judo Bydgoszcz (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS 15 Krosno (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-38 kg 26 21 36
-42 kg 28 24 40
-46 kg 35 25 47
-50 kg 37 25 45
-55 kg 36 28 48
-60 kg 22 21 32
-66 kg 27 24 38
-73 kg 18 17 25
-81 kg 13 13 19
+81 kg 11 9 14
-36 kg 11 11 15
-40 kg 16 13 23
-44 kg 22 20 31
-48 kg 27 23 37
-52 kg 26 23 36
-57 kg 11 10 16
-63 kg 13 11 18
-70 kg 11 9 17
+70 kg 6 6 9

Polityka prywatności Judostat.pl