Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek
Bochnia, 03-04.10.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 124 -> (M) 107 (K) 79
Liczba startujących zawodników 498 -> (M) 325 (K) 173
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 677 -> (M) 435 (K) 242
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 2001 - 2002
Średnia wieku zawodników 13 lat 319 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 362 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 14 lat 1 dni
Najliczniejsza kategoria -55 kg (47 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -36 kg (8 zawodników)
Liczba klubów z medalami 46 (24.73% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 76 (40.86% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników MKS Juvenia Wrocław (25 zawodników)
GKS Czarni Bytom (22 zawodników)
UKS Judo Wolbrom (14 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Judo Wolbrom (38 walk)
GKS Czarni Bytom (31 walk)
UKJ Ryś Warszawa (31 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS 15 Krosno (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Dwójka Rydułtowy (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS 15 Krosno (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
LKS Wyzwolenie Simoradz (6 => 18.0 pkt / 3 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-38 kg 29 21 40
-42 kg 23 18 32
-46 kg 40 31 53
-50 kg 43 33 56
-55 kg 47 34 61
-60 kg 45 35 57
-66 kg 38 33 51
-73 kg 24 24 34
-81 kg 18 17 26
+81 kg 18 14 25
-36 kg 8 6 15
-40 kg 9 8 12
-44 kg 24 18 32
-48 kg 30 28 41
-52 kg 28 24 37
-57 kg 24 22 34
-63 kg 26 21 36
-70 kg 12 11 18
+70 kg 12 12 17

Polityka prywatności Judostat.pl