Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Młodziczek i Młodzików
Suchy Las, 19.03.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 99 -> (M) 88 (K) 66
Liczba startujących zawodników 410 -> (M) 287 (K) 123
Liczba zawodników zagranicznych 12 (2.93% startujących zawodników)
Liczba walk 557 -> (M) 382 (K) 175
Liczba reprezentowanych województw 15
Startujące roczniki 2002 - 2004
Średnia wieku zawodników 13 lat 113 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 192 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 156 dni
Najliczniejsza kategoria -50 kg (45 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +70 kg (6 zawodników)
Liczba klubów z medalami 49 (31.82% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 69 (44.81% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 3 (3.95% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 4 (2.76% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników MKS Juvenia Wrocław (36 zawodników)
GKS Czarni Bytom (20 zawodników)
TSJ Gryf Słupsk (12 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk MKS Juvenia Wrocław (47 walk)
GKS Czarni Bytom (28 walk)
TS Wisła Kraków (24 walk)
Kluby z największą efektywnością KS Start Strzegom (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKS 3 Piła (4 => 8 wygr. / 2 zaw.)
TS Wisła Kraków (3.43 => 24 wygr. / 7 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową KS Start Strzegom (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
KS Judo Czechowice-Dziedzice (8 => 16.0 pkt / 2 zaw.)
UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-38 kg 22 17 31
-42 kg 45 30 58
-46 kg 30 22 39
-50 kg 45 33 60
-55 kg 44 30 57
-60 kg 41 29 54
-66 kg 29 26 39
-73 kg 19 17 26
-81 kg 6 6 9
+81 kg 6 6 9
-36 kg 7 7 12
-40 kg 17 16 24
-44 kg 15 14 21
-48 kg 17 15 24
-52 kg 22 20 31
-57 kg 16 15 23
-63 kg 12 10 16
-70 kg 11 11 15
+70 kg 6 6 9

Polityka prywatności Judostat.pl