Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek młodszych i Juniorów młodszych
Suchy Las, 20.03.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 113 -> (M) 101 (K) 72
Liczba startujących zawodników 446 -> (M) 291 (K) 155
Liczba zawodników zagranicznych 6 (1.35% startujących zawodników)
Liczba walk 584 -> (M) 374 (K) 210
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 1999 - 2003
Średnia wieku zawodników 15 lat 197 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 285 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 15 lat 269 dni
Najliczniejsza kategoria -73 kg (59 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -40 kg (5 zawodników)
Liczba klubów z medalami 40 (23.12% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 59 (34.1% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 1 (1.49% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 1 (0.75% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (24 zawodników)
MKS Juvenia Wrocław (17 zawodników)
UKS Judo Wolbrom (13 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (45 walk)
KS Polonia Rybnik (31 walk)
UKS Judo Wolbrom (22 walk)
Kluby z największą efektywnością KS Polonia Rybnik (4.43 => 31 wygr. / 7 zaw.)
UKS Leśnik Kaczory (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
MKS Olimpijczyk Włocławek (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową TS Gwardia Warszawa (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Leśnik Kaczory (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
MKS Truso Elbląg (5 => 20.0 pkt / 4 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 12 12 17
-50 kg 20 19 27
-55 kg 37 30 47
-60 kg 39 32 50
-66 kg 57 44 70
-73 kg 59 49 71
-81 kg 29 28 39
-90 kg 18 17 25
+90 kg 20 17 28
-40 kg 5 5 10
-44 kg 11 11 14
-48 kg 20 19 28
-52 kg 28 22 36
-57 kg 32 27 43
-63 kg 28 24 35
-70 kg 14 12 20
+70 kg 17 16 24

Polityka prywatności Judostat.pl