Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych
Opole, 04.06.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 60 -> (M) 51 (K) 43
Liczba startujących zawodników 249 -> (M) 162 (K) 87
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 336 -> (M) 217 (K) 119
Liczba reprezentowanych województw 13
Startujące roczniki 1999 - 2003
Średnia wieku zawodników 15 lat 198 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 328 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 15 lat 275 dni
Najliczniejsza kategoria -73 kg (40 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -44 kg (4 zawodników)
Liczba klubów z medalami 36 (38.3% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 47 (50% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników MKS Juvenia Wrocław (27 zawodników)
GKS Czarni Bytom (17 zawodników)
Klub Judo AZS Opole (8 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (22 walk)
MKS Juvenia Wrocław (19 walk)
UKS 15 Krosno (17 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Grot Kraków (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKS Górnik Judo Konin (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
AZS-WSPiA Poznań (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Górnik Judo Konin (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
TSJ Gryf Słupsk (6.5 => 19.5 pkt / 3 zaw.)
AZS-WSPiA Poznań (6.25 => 12.5 pkt / 2 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 9 6 13
-50 kg 7 4 9
-55 kg 20 16 30
-60 kg 34 21 44
-66 kg 29 22 35
-73 kg 40 28 52
-81 kg 10 9 13
-90 kg 7 7 12
+90 kg 6 6 9
-40 kg 4 3 6
-44 kg 4 4 6
-48 kg 18 14 20
-52 kg 14 13 20
-57 kg 14 12 20
-63 kg 16 15 23
-70 kg 11 9 15
+70 kg 6 6 9

Polityka prywatności Judostat.pl