Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa"
Nowa Sól, 18.06.2016
 

Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016
Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U9 Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U11 Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 68 -> (M) 57 (K) 43
Liczba startujących zawodników 258 -> (M) 172 (K) 86
Liczba zawodników zagranicznych 64 (24.81% startujących zawodników)
Liczba walk 348 -> (M) 224 (K) 124
Liczba reprezentowanych województw 14
Startujące roczniki 2002 - 2004
Średnia wieku zawodników 13 lat 117 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 213 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 181 dni
Najliczniejsza kategoria -55 kg (25 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +70 kg (1 zawodników)
Liczba klubów z medalami 43 (43% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 55 (55% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 18 (26.09% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 28 (21.54% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Olimp Nowa Sól (15 zawodników)
Rosja (14 zawodników)
ULKS Judo Kowala (12 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Ryś Warszawa (30 walk)
Rosja (27 walk)
UKJ Yuko Józefów (16 walk)
Kluby z największą efektywnością KS Start Strzegom (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
Klub Judo AZS Opole (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKJ AON Rembertów (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową KS Start Strzegom (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
UKJ AON Rembertów (6.25 => 12.5 pkt / 2 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-38 kg 22 17 30
-42 kg 23 19 32
-46 kg 18 15 26
-50 kg 16 13 16
-55 kg 25 19 30
-60 kg 24 18 29
-66 kg 21 17 29
-73 kg 11 11 14
-81 kg 6 6 9
+81 kg 6 6 9
-36 kg 5 5 10
-40 kg 10 10 12
-44 kg 14 10 19
-48 kg 14 12 20
-52 kg 15 14 21
-57 kg 18 13 26
-63 kg 5 5 10
-70 kg 4 4 6
+70 kg 1 1 0 ---

Polityka prywatności Judostat.pl