Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OPP Juniorek i Juniorów Mł. (Memoriał J. Wi¶niewskiego)
Bytom, 05.11.2016
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 66 -> (M) 54 (K) 46
Liczba startujących zawodników 268 -> (M) 157 (K) 111
Liczba zawodników zagranicznych 5 (1.87% startujących zawodników)
Liczba walk 386 -> (M) 217 (K) 169
Liczba reprezentowanych województw 13
Startujące roczniki 2000 - 2003
Średnia wieku zawodników 15 lat 147 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 319 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 15 lat 219 dni
Najliczniejsza kategoria -60 kg (32 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -90 kg (5 zawodników)
Liczba klubów z medalami 35 (35% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 53 (53% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 2 (3.08% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 3 (2.42% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (35 zawodników)
UKS Judo Wolbrom (15 zawodników)
UKS Olimp Nowa Sól (10 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (38 walk)
UKS Judo Wolbrom (36 walk)
UKS Olimp Nowa Sól (17 walk)
Kluby z największą efektywnością MUKS Kokoro Łódź (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
UKS Górnik Judo Konin (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
KS Błękitni Tarnów (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Górnik Judo Konin (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
KS Błękitni Tarnów (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
MUKS Kokoro Łódź (6 => 6.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 17 13 24
-50 kg 13 12 19
-55 kg 15 11 22
-60 kg 32 22 42
-66 kg 26 19 34
-73 kg 23 19 30
-81 kg 16 13 23
-90 kg 5 5 10
+90 kg 10 9 13
-40 kg 5 4 10
-44 kg 8 8 15
-48 kg 19 12 28
-52 kg 16 12 23
-57 kg 21 15 31
-63 kg 21 17 29
-70 kg 16 12 23
+70 kg 5 5 10

Polityka prywatności Judostat.pl