Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych
Suchy Las, 18-19.03.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 84 -> (M) 75 (K) 51
Liczba startujących zawodników 318 -> (M) 214 (K) 104
Liczba zawodników zagranicznych 4 (1.26% startujących zawodników)
Liczba walk 416 -> (M) 268 (K) 148
Liczba reprezentowanych województw 13
Startujące roczniki 2000 - 2004
Średnia wieku zawodników 15 lat 158 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 271 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 15 lat 219 dni
Najliczniejsza kategoria -66 kg (42 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -40 kg (5 zawodników)
Liczba klubów z medalami 34 (26.98% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 55 (43.65% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 1 (1.49% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 3 (2.34% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników MKS Juvenia Wrocław (19 zawodników)
UKJ Yuko Józefów (11 zawodników)
UKS Olimp Nowa Sól (10 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk MKS Juvenia Wrocław (30 walk)
Klub Judo AZS Opole (24 walk)
UKS Olimp Nowa Sól (22 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Leśnik Kaczory (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKJ Arcus Warszawa (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
GKS Olimpia Grudziądz (3.5 => 7 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS Leśnik Kaczory (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKJ Arcus Warszawa (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
KS Gwardia Białystok (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 9 8 13
-50 kg 15 15 18
-55 kg 32 23 37
-60 kg 35 28 42
-66 kg 42 31 52
-73 kg 34 28 43
-81 kg 19 17 24
-90 kg 16 14 22
+90 kg 12 12 17
-40 kg 5 5 6
-44 kg 6 6 9
-48 kg 14 12 18
-52 kg 18 14 26
-57 kg 26 22 35
-63 kg 21 18 30
-70 kg 8 8 15
+70 kg 6 6 9

Polityka prywatności Judostat.pl