Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów
Gdynia, 11.11.2017
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 65 -> (M) 55 (K) 31
Liczba startujących zawodników 155 -> (M) 106 (K) 49
Liczba zawodników zagranicznych 6 (3.87% startujących zawodników)
Liczba walk 204 -> (M) 131 (K) 73
Liczba reprezentowanych województw 14
Startujące roczniki 1998 - 2002
Średnia wieku zawodników 17 lat 301 dni
Średnia wieku medalistów 18 lat 31 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 17 lat 344 dni
Najliczniejsza kategoria -66 kg (28 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -78 kg (4 zawodników)
Liczba klubów z medalami 38 (44.19% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 55 (63.95% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 1 (0.98% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników GKS Czarni Bytom (6 zawodników)
UKS Olimp Nowa Sól (6 zawodników)
Klub Judo AZS Opole (5 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk GKS Czarni Bytom (12 walk)
SGKS Wybrzeże Gdańsk (11 walk)
UKS Olimp Nowa Sól (10 walk)
Kluby z największą efektywnością MKS Juvenia Wrocław (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
SGKS Wybrzeże Gdańsk (3.67 => 11 wygr. / 3 zaw.)
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa (3 => 3 wygr. / 1 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową MKS Olimpijczyk Włocławek (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
SGKS Wybrzeże Gdańsk (7.17 => 21.5 pkt / 3 zaw.)
UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-55 kg 5 5 10
-60 kg 15 13 11
-66 kg 28 25 29
-73 kg 24 20 28
-81 kg 15 14 19
-90 kg 5 5 10
-100 kg 7 7 12
+100 kg 7 7 12
-44 kg 4 4 6
-48 kg 6 5 9
-52 kg 4 4 6
-57 kg 7 7 12
-63 kg 9 9 12
-70 kg 10 9 12
-78 kg 4 3 6
+78 kg 5 5 10

Polityka prywatności Judostat.pl