Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych (limity do OOM)
Szczyrk, 15.04.2018
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 79 -> (M) 64 (K) 53
Liczba startujących zawodników 256 -> (M) 168 (K) 88
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 351 -> (M) 232 (K) 119
Liczba reprezentowanych województw 16
Startujące roczniki 2001 - 2004
Średnia wieku zawodników 16 lat 96 dni
Średnia wieku medalistów 16 lat 110 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 16 lat 123 dni
Najliczniejsza kategoria -66 kg (40 zawodników)
Najmniej liczna kategoria -40 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 39 (33.33% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 59 (50.43% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników MKS Juvenia Wrocław (22 zawodników)
GKS Czarni Bytom (16 zawodników)
KS Polonia Rybnik (10 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk MKS Juvenia Wrocław (25 walk)
UKJ Ryś Warszawa (19 walk)
GKS Czarni Bytom (19 walk)
Kluby z największą efektywnością UKS Judo Kraków (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKJ Yuko Józefów (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
MOSiR Bochnia (4.5 => 9 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UKS 15 Krosno (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
UKJ Yuko Józefów (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
MOSiR Bochnia (7.25 => 14.5 pkt / 2 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-46 kg 4 4 6
-50 kg 6 5 9
-55 kg 18 15 26
-60 kg 35 26 46
-66 kg 40 29 52
-73 kg 27 23 38
-81 kg 17 16 24
-90 kg 10 9 14
+90 kg 11 10 17
-40 kg 2 2 1
-44 kg 3 3 3
-48 kg 9 9 13
-52 kg 14 12 19
-57 kg 18 18 25
-63 kg 20 18 30
-70 kg 12 11 19
+70 kg 10 9 9

Polityka prywatności Judostat.pl