Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Rybnik, 02-03.10.2004
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Statystyka

Liczba startujących klubów 43 -> (M) 37 (K) 24
Liczba startujących zawodników 218 -> (M) 154 (K) 64
Liczba zawodników zagranicznych 0 (0% startujących zawodników)
Liczba walk 311 -> (M) 213 (K) 98
Liczba reprezentowanych województw 13
Startujące roczniki 1967 - 1987
Średnia wieku zawodników 21 lat 270 dni
Średnia wieku medalistów 23 lat 142 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 22 lat 163 dni
Najliczniejsza kategoria -60 kg (28 zawodników)
Najmniej liczna kategoria +78 kg (2 zawodników)
Liczba klubów z medalami 26 (42.62% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 33 (54.1% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych (0% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 (0% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników KS AZS AWFiS Gdańsk (24 zawodników)
GKS Czarni Bytom (17 zawodników)
TS Gwardia Warszawa (13 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk KS AZS AWFiS Gdańsk (48 walk)
TS Gwardia Warszawa (37 walk)
GKS Czarni Bytom (32 walk)
Kluby z największą efektywnością KS Judo Czechowice-Dziedzice (5 => 5 wygr. / 1 zaw.)
UKJ Ryś Warszawa (3 => 6 wygr. / 2 zaw.)
KS Błękitni Tarnów (3 => 6 wygr. / 2 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową UMKS Żak Kielce (9 => 9.0 pkt / 1 zaw.)
KS Judo Czechowice-Dziedzice (5.5 => 5.5 pkt / 1 zaw.)
PTS Gwardia Bydgoszcz (5.5 => 11.0 pkt / 2 zaw.)
Wyniki

KategoriaZawodnicyKlubyWalkiLista walk
-60 kg 28 16 38
-66 kg 22 15 30
-73 kg 28 17 39
-81 kg 26 18 36
-90 kg 14 11 20
-100 kg 22 15 30
+100 kg 14 13 20
-48 kg 9 8 13
-52 kg 8 7 15
-57 kg 15 9 22
-63 kg 6 5 9
-70 kg 16 10 23
-78 kg 8 6 15
+78 kg 2 2 1

Polityka prywatności Judostat.pl