Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Judo Baltic Cup - U11
Gdynia, 18.11.2016
 

Judo Baltic Cup
Judo Baltic Cup - U15 Judo Baltic Cup - U20 Judo Baltic Cup - U17 Judo Baltic Cup - U23 Judo Baltic Cup - U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyŒni -24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -26 kg -30 kg -33 kg -34 kg -36 kg -39 kg -46 kg

kategoria: -39 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 8
Liczba startujących zawodników 10
Liczba walk 14
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2006 - 2007
Średnia wieku zawodników 10 lat 191 dni
Średnia wieku medalistów 10 lat 340 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 10 lat 228 dni
Najmłodszy zawodnik Michał Rutkowski (9 lat 324 dni)
Najstarszy zawodnik Mateusz Grze¶kiewicz (10 lat 356 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Team Dragon Wejherowo (2 zawodników)
UKJ Ryś Warszawa (2 zawodników)
TSJ Gryf Słupsk (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk Stowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn Kwidzyn (4 walk)
UKS SIMBA Reda (2 walk)
UKS Galeon Gdynia (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Patryk Polech
Stowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn Kwidzyn
2
Oskar Krzynówek
UKS Galeon Gdynia
3
Jan Krauss
UKJ Ryś Warszawa
3
Mateusz Wandtke
UKS SIMBA Reda
5
Tymoteusz Żochowski
UKS Conrad Gdańsk
5
Mateusz Grze¶kiewicz
UKS Team Dragon Wejherowo
7
Jakub Sieńko
UKS Team Dragon Wejherowo
7
Stanisław Kawała
UKS Opty Gdynia

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
I rundaMateusz Grze¶kiewiczUKS Team Dragon WejherowoMichał RutkowskiTSJ Gryf Słupsk0.5:0  
I rundaPatryk PolechStowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn KwidzynTymoteusz ŻochowskiUKS Conrad Gdańsk0.5:0  
æwieræfinałOskar KrzynówekUKS Galeon GdyniaMateusz Grze¶kiewiczUKS Team Dragon Wejherowo0.5:0  
æwieræfinałJan KraussUKJ Ryś WarszawaStanisław KawałaUKS Opty Gdynia0.5:0  
æwieræfinałPatryk PolechStowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn KwidzynRobert RosłanUKJ Ryś Warszawa0.5:0  
æwieræfinałMateusz WandtkeUKS SIMBA RedaJakub SieńkoUKS Team Dragon Wejherowo0.5:0  
półfinałOskar KrzynówekUKS Galeon GdyniaJan KraussUKJ Ryś Warszawa0.5:0  
półfinałPatryk PolechStowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn KwidzynMateusz WandtkeUKS SIMBA Reda0.5:0  
finałPatryk PolechStowarzyszenie Sportowe Judo Kwidzyn KwidzynOskar KrzynówekUKS Galeon Gdynia0.5:0  
repasaże - finałMateusz Grze¶kiewiczUKS Team Dragon WejherowoStanisław KawałaUKS Opty Gdynia0.5:0  
o III miejsceMateusz WandtkeUKS SIMBA RedaMateusz Grze¶kiewiczUKS Team Dragon Wejherowo0.5:0  

Repasaże II
repasaże - I rundaTymoteusz ŻochowskiUKS Conrad GdańskRobert RosłanUKJ Ryś Warszawa0.5:0  
repasaże - finałTymoteusz ŻochowskiUKS Conrad GdańskJakub SieńkoUKS Team Dragon Wejherowo0.5:0  
o III miejsceJan KraussUKJ Ryś WarszawaTymoteusz ŻochowskiUKS Conrad Gdańsk0.5:0  

Polityka prywatności Judostat.pl