Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13 (początkujący)
Warszawa, 05.11.2017
 

IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki (dla początkujących)
IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U7 (początkujący) IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 (początkujący) IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U11 (początkujący)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
Kobiety -26 kg -30 kg -37 kg -40 kg -44 kg -50 kg +50 kg

kategoria: -36 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 5
Liczba startujących zawodników 7
Liczba walk 12
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2005 - 2006
Średnia wieku zawodników 11 lat 292 dni
Średnia wieku medalistów 11 lat 283 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 11 lat 292 dni
Najmłodszy zawodnik Igor Kulesza (11 lat 72 dni)
Najstarszy zawodnik Patryk Maj (12 lat 343 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników Judo Legia Warszawa (2 zawodników)
SKF Columbus Warszawa (2 zawodników)
UKJ Legion Zamość (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS SameJudo (5 walk)
UKJ Legion Zamość (3 walk)
SKF Columbus Warszawa (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Wojciech Bandulet
UKS SameJudo
2
Maksymilian Skwarek
UKJ Legion Zamość
3
Stanisław Mańk
Judo Legia Warszawa
3
Mikołaj Kłosiński
SKF Columbus Warszawa
5
Łukasz Kaniasty
Judo Legia Warszawa
5
Patryk Maj
SKF Columbus Warszawa
7
Igor Kulesza
UKJ ASzWoj Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Łukasz KaniastyJudo Legia WarszawaIgor KuleszaUKJ ASzWoj Warszawa10:0  
Mikołaj KłosińskiSKF Columbus WarszawaIgor KuleszaUKJ ASzWoj Warszawa10:0  
Mikołaj KłosińskiSKF Columbus WarszawaŁukasz KaniastyJudo Legia Warszawa10:0  
Wojciech BanduletUKS SameJudo Łukasz KaniastyJudo Legia Warszawa10:0  
Wojciech BanduletUKS SameJudo Mikołaj KłosińskiSKF Columbus Warszawa0.5:0  
Wojciech BanduletUKS SameJudo Igor KuleszaUKJ ASzWoj Warszawa10:0  
Maksymilian SkwarekUKJ Legion ZamośćStanisław MańkJudo Legia Warszawa10:0  
Maksymilian SkwarekUKJ Legion ZamośćPatryk MajSKF Columbus Warszawa10:0  
Stanisław MańkJudo Legia WarszawaPatryk MajSKF Columbus Warszawa10:0  
półfinałWojciech BanduletUKS SameJudo Stanisław MańkJudo Legia Warszawa0.5:0  
półfinałMaksymilian SkwarekUKJ Legion ZamośćMikołaj KłosińskiSKF Columbus Warszawa0.5:0  
finałWojciech BanduletUKS SameJudo Maksymilian SkwarekUKJ Legion Zamość0.5:0  

Polityka prywatności Judostat.pl