Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U14
Lipno, 11.09.2021
 

XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka
XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U7 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U8 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U10 XV Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno I Memoriał im. Pawła Szwedziaka U12
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -35 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg
Kobiety -30 kg -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg

kategoria: +63 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 2
Liczba startujących zawodników 2
Liczba walk 3
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2008 - 2009
Średnia wieku zawodników 12 lat 295 dni
Średnia wieku medalistów 12 lat 295 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 12 lat 295 dni
Najmłodszy zawodnik Milena Perełka (12 lat 135 dni)
Najstarszy zawodnik Maria Kajoch (13 lat 91 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Judo Świdnica (1 zawodników)
UKS Junior Lipno (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Junior Lipno (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Maria Kajoch
UKS Junior Lipno
2
Milena Perełka
UKS Judo Świdnica

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Maria KajochUKS Junior LipnoMilena PerełkaUKS Judo Świdnica10:0  
Maria KajochUKS Junior LipnoMilena PerełkaUKS Judo Świdnica10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl