Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Judo Baltic Cup - U17
Gdynia, 20.11.2016
 

Judo Baltic Cup
Judo Baltic Cup - U15 Judo Baltic Cup - U20 Judo Baltic Cup - U11 Judo Baltic Cup - U23 Judo Baltic Cup - U13
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

kategoria: +70 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 8
Liczba startujących zawodników 8
Liczba walk 15
Liczba reprezentowanych województw 5
Startujące roczniki 2000 - 2002
Średnia wieku zawodników 15 lat 268 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 251 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 15 lat 268 dni
Najmłodszy zawodnik Katarzyna Demska (14 lat 299 dni)
Najstarszy zawodnik Julia Księżyk (16 lat 256 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników Pałac Młodzieży Katowice (1 zawodników)
MKS Juvenia Wrocław (1 zawodników)
UKJ Yuko Józefów (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk WKS Śląsk Wrocław (5 walk)
Pałac Młodzieży Katowice (4 walk)
GKS Czarni Bytom (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Kinga Wolszczak
WKS Śląsk Wrocław
2
Julia Księżyk
Pałac Młodzieży Katowice
3
Katarzyna Demska
MKS Juvenia Wrocław
3
Aleksandra Gaj
GKS Czarni Bytom
5
Agnieszka Ziętara
BKS Judo Bydgoszcz
5
Dominika Frąckowiak
UKS Conrad Gdańsk
7
Wiktoria Kimel
UKS Judo Mysłowice
7
Alicja Sokołowska
UKJ Yuko Józefów

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Aleksandra GajGKS Czarni BytomAgnieszka ZiętaraBKS Judo Bydgoszcz100:0  
Aleksandra GajGKS Czarni BytomWiktoria KimelUKS Judo Mysłowice100:0  
Julia KsiężykPałac Młodzieży KatowiceAgnieszka ZiętaraBKS Judo Bydgoszcz100:0  
Julia KsiężykPałac Młodzieży KatowiceAleksandra GajGKS Czarni Bytom100:0  
Julia KsiężykPałac Młodzieży KatowiceWiktoria KimelUKS Judo Mysłowice100:0  
Agnieszka ZiętaraBKS Judo BydgoszczWiktoria KimelUKS Judo Mysłowice100:0  
Kinga WolszczakWKS Śląsk WrocławDominika FrąckowiakUKS Conrad Gdańsk100:0  
Katarzyna DemskaMKS Juvenia WrocławDominika FrąckowiakUKS Conrad Gdańsk100:0  
Dominika FrąckowiakUKS Conrad GdańskAlicja SokołowskaUKJ Yuko Józefów100:0  
Alicja SokołowskaUKJ Yuko JózefówKatarzyna DemskaMKS Juvenia Wrocław10:0  
Kinga WolszczakWKS Śląsk WrocławKatarzyna DemskaMKS Juvenia Wrocław100:0  
Kinga WolszczakWKS Śląsk WrocławAlicja SokołowskaUKJ Yuko Józefów100:0  
półfinałJulia KsiężykPałac Młodzieży KatowiceKatarzyna DemskaMKS Juvenia Wrocław0.5:0  
półfinałKinga WolszczakWKS Śląsk WrocławAleksandra GajGKS Czarni Bytom0.5:0  
finałKinga WolszczakWKS Śląsk WrocławJulia KsiężykPałac Młodzieży Katowice0.5:0  

Polityka prywatności Judostat.pl