Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Puchar Polski Juniorek i Juniorów - Judo Baltic Cup
Gdynia, 10.06.2018
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

kategoria: +78 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 3
Liczba startujących zawodników 3
Liczba walk 3
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 1998 - 2000
Średnia wieku zawodników 18 lat 241 dni
Średnia wieku medalistów 18 lat 241 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 18 lat 241 dni
Najmłodszy zawodnik Alicja Sokołowska (17 lat 296 dni)
Najstarszy zawodnik Wiktoria Lis (19 lat 337 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników KS Budowlani Sosnowiec (1 zawodników)
KS AZS AWF Katowice (1 zawodników)
UKJ Yuko Józefów (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk KS Budowlani Sosnowiec (2 walk)
UKJ Yuko Józefów (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Wiktoria Lis
KS Budowlani Sosnowiec
2
Alicja Sokołowska
UKJ Yuko Józefów
3
Julia Księżyk
KS AZS AWF Katowice

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Wiktoria LisKS Budowlani SosnowiecJulia KsiężykKS AZS AWF Katowice10:0  
Wiktoria LisKS Budowlani SosnowiecAlicja SokołowskaUKJ Yuko Józefów10:0  
Alicja SokołowskaUKJ Yuko JózefówJulia KsiężykKS AZS AWF Katowice10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl