Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i Młodzików
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014) Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012) Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
Kobiety -30 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

kategoria: -52 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 2
Liczba startujących zawodników 2
Liczba walk 3
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 2009 - 2009
Średnia wieku zawodników 13 lat 210 dni
Średnia wieku medalistów 13 lat 210 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 13 lat 210 dni
Najmłodszy zawodnik Roksana Kropielnicka Dębek (13 lat 115 dni)
Najstarszy zawodnik Natalia Mrówczyńska (13 lat 306 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników KS Kuzushi Kielce (1 zawodników)
KS AZS-AWF Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk KS Kuzushi Kielce (1 walk)
KS AZS-AWF Warszawa (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Natalia Mrówczyńska
KS Kuzushi Kielce
2
Roksana Kropielnicka Dębek
KS AZS-AWF Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Natalia MrówczyńskaKS Kuzushi KielceRoksana Kropielnicka DębekKS AZS-AWF Warszawa10:0  
Roksana Kropielnicka DębekKS AZS-AWF WarszawaNatalia MrówczyńskaKS Kuzushi Kielce10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl