Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i Młodzików
Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012) Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010) Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -26 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg +50 kg
Kobiety -25 kg -27 kg -29 kg -31 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg +48 kg

kategoria: -25 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 1
Liczba startujących zawodników 2
Liczba walk 3
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2014 - 2014
Średnia wieku zawodników 8 lat 76 dni
Średnia wieku medalistów 8 lat 76 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 76 dni
Najmłodszy zawodnik Urszula Tarczyk (8 lat 47 dni)
Najstarszy zawodnik Alicja Romaniuk (8 lat 106 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Siódemka Sochaczew (2 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Siódemka Sochaczew (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Alicja Romaniuk
UKS Siódemka Sochaczew
2
Urszula Tarczyk
UKS Siódemka Sochaczew

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Alicja Romaniuk UKS Siódemka SochaczewUrszula Tarczyk UKS Siódemka Sochaczew10:0  
Alicja Romaniuk UKS Siódemka SochaczewUrszula Tarczyk UKS Siódemka Sochaczew10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl