Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Gdańsk, 06-07.03.1999
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

MężczyĽni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

kategoria: -52 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 4
Liczba walk 6
Liczba reprezentowanych województw 4
Startujące roczniki 1979 - 1979
Średnia wieku zawodników 19 lat 222 dni
Średnia wieku medalistów 19 lat 270 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 19 lat 222 dni
Najmłodszy zawodnik Anna Zarębska (19 lat 128 dni)
Najstarszy zawodnik Dorota Harmo (19 lat 339 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników AZS AWF Gdańsk (1 zawodników)
AZS OŚ Poznań (1 zawodników)
MKS Żak Kielce (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk MKS Żak Kielce (3 walk)
AZS AWF Gdańsk (2 walk)
Z¦ AZS Opole (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Barbara Krzywda
MKS Żak Kielce
2
Anna Socha
AZS AWF Gdańsk
3
Dorota Harmo
Z¦ AZS Opole
4
Anna Zarębska
AZS OŚ Poznań

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Dorota HarmoZ¦ AZS OpoleAnna ZarębskaAZS OŚ Poznań10:0  
Barbara KrzywdaMKS Żak KielceAnna SochaAZS AWF Gdańsk10:0  
Barbara KrzywdaMKS Żak KielceAnna ZarębskaAZS OŚ Poznań10:0  
Barbara KrzywdaMKS Żak KielceDorota HarmoZ¦ AZS Opole10:0  
Anna SochaAZS AWF GdańskDorota HarmoZ¦ AZS Opole10:0  
Anna SochaAZS AWF GdańskAnna ZarębskaAZS OŚ Poznań10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl