Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Gdańsk, 06-07.03.1999
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

kategoria: -63 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 4
Liczba walk 6
Liczba reprezentowanych województw 4
Startujące roczniki 1977 - 1979
Średnia wieku zawodników 21 lat 63 dni
Średnia wieku medalistów 21 lat 63 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 21 lat 63 dni
Najmłodszy zawodnik Patrycja Bokiej (20 lat 59 dni)
Najstarszy zawodnik Ewa Iwańska (22 lat 68 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników AZS AWF Gdańsk (1 zawodników)
KS AZS-AWF Wrocław (1 zawodników)
KS Gwardia Koszalin (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk AZS AWF Gdańsk (3 walk)
KS AZS-AWF Wrocław (2 walk)
MKS Zryw Toruń (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Kinga Jurek
AZS AWF Gdańsk
2
Patrycja Bokiej
KS AZS-AWF Wrocław
3
Ewa Iwańska
MKS Zryw Toruń
4
Izabela Kozakiewicz
KS Gwardia Koszalin

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Kinga JurekAZS AWF GdańskEwa IwańskaMKS Zryw Toruń10:0  
Kinga JurekAZS AWF GdańskPatrycja BokiejKS AZS-AWF Wrocław10:0  
Kinga JurekAZS AWF GdańskIzabela KozakiewiczKS Gwardia Koszalin10:0  
Ewa IwańskaMKS Zryw ToruńIzabela KozakiewiczKS Gwardia Koszalin10:0  
Patrycja BokiejKS AZS-AWF WrocławIzabela KozakiewiczKS Gwardia Koszalin10:0  
Patrycja BokiejKS AZS-AWF WrocławEwa IwańskaMKS Zryw Toruń3:0  

Polityka prywatności Judostat.pl