Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warszawska Olimpiada Młodzieży (Juniorzy Młodsi)
Warszawa, 12.03.2016
 

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Warszawska Olimpiada Młodzieży (Młodzicy)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

kategoria: -57 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 4
Liczba walk 6
Liczba reprezentowanych województw 2
Startujące roczniki 1999 - 2001
Średnia wieku zawodników 16 lat 9 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 265 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 16 lat 9 dni
Najmłodszy zawodnik Michalina Skipiała (14 lat 312 dni)
Najstarszy zawodnik Julia Zarycka (16 lat 334 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników AKS Strzegom (1 zawodników)
UKJ 225 Warszawa (1 zawodników)
UKJ Lemur Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ 225 Warszawa (3 walk)
UKJ Lemur Warszawa (2 walk)
AKS Strzegom (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Karolina Gos
UKJ 225 Warszawa
2
Michalina Skipiała
UKJ Lemur Warszawa
3
Kinga Wieczorek
AKS Strzegom
4
Julia Zarycka
UKJ Meiyo Warszawa

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Michalina SkipiałaUKJ Lemur WarszawaKinga WieczorekAKS Strzegom10:0  
Michalina SkipiałaUKJ Lemur WarszawaJulia ZaryckaUKJ Meiyo Warszawa10:0  
Kinga WieczorekAKS StrzegomJulia ZaryckaUKJ Meiyo Warszawa10:0  
Karolina GosUKJ 225 WarszawaMichalina SkipiałaUKJ Lemur Warszawa10:0  
Karolina GosUKJ 225 WarszawaJulia ZaryckaUKJ Meiyo Warszawa10:0  
Karolina GosUKJ 225 WarszawaKinga WieczorekAKS Strzegom10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl