Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i M³odzików
Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012) Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010) Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczy¼ni -26 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg +50 kg
Kobiety -25 kg -27 kg -29 kg -31 kg -34 kg -37 kg -40 kg -44 kg -48 kg +48 kg

kategoria: -26 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 3
Liczba startujących zawodników 4
Liczba walk 6
Liczba reprezentowanych województw 1
Startujące roczniki 2013 - 2014
Średnia wieku zawodników 8 lat 317 dni
Średnia wieku medalistów 9 lat 12 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 8 lat 317 dni
Najmłodszy zawodnik Mateusz Gromek (8 lat 140 dni)
Najstarszy zawodnik Kajetan Baranowski (9 lat 112 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki (2 zawodników)
UKS Siódemka Sochaczew (1 zawodników)
KS AZS-AWF Warszawa (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Siódemka Sochaczew (3 walk)
KS AZS-AWF Warszawa (2 walk)
UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Szymon Ka¼mierski
UKS Siódemka Sochaczew
2
Leopold Boruciński
KS AZS-AWF Warszawa
3
Kajetan Baranowski
UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki
4
Mateusz Gromek
UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Kajetan BaranowskiUKS Piranie Grodzisk MazowieckiMateusz GromekUKS Piranie Grodzisk Mazowiecki10:0  
Leopold BorucińskiKS AZS-AWF WarszawaKajetan BaranowskiUKS Piranie Grodzisk Mazowiecki1:0  
Leopold BorucińskiKS AZS-AWF WarszawaMateusz GromekUKS Piranie Grodzisk Mazowiecki10:0  
Szymon Ka¼mierskiUKS Siódemka SochaczewMateusz GromekUKS Piranie Grodzisk Mazowiecki10:0  
Szymon Ka¼mierskiUKS Siódemka SochaczewLeopold BorucińskiKS AZS-AWF Warszawa10:0  
Szymon Ka¼mierskiUKS Siódemka SochaczewKajetan BaranowskiUKS Piranie Grodzisk Mazowiecki10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl