Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Gdańsk, 06-07.03.1999
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

kategoria: +78 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 4
Liczba startujących zawodników 8
Liczba walk 15
Liczba reprezentowanych województw 4
Startujące roczniki 1978 - 1979
Średnia wieku zawodników 19 lat 310 dni
Średnia wieku medalistów 19 lat 310 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 19 lat 310 dni
Najmłodszy zawodnik Joanna Buczel (19 lat 142 dni)
Najstarszy zawodnik Magdalena Marek (20 lat 259 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników AZS OŚ Poznań (5 zawodników)
KS Start Radom (1 zawodników)
KKS Hejnał Kęty (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk AZS OŚ Poznań (7 walk)
KS AZS-AWF Wrocław (5 walk)
KKS Hejnał Kęty (2 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Małgorzata Górnicka
KS AZS-AWF Wrocław
2
Magdalena Marek
AZS OŚ Poznań
3
Agnieszka Lizoń
KKS Hejnał Kęty
3
Joanna Buczel
AZS OŚ Poznań
5
Magdalena Musiał
KS Start Radom
5
Anna Kwiatkowska
AZS OŚ Poznań
7
Eliza Klapczyńska
AZS OŚ Poznań

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Małgorzata GórnickaKS AZS-AWF WrocławMagdalena BohdanowiczAZS OŚ Poznań10:0  
Małgorzata GórnickaKS AZS-AWF WrocławJoanna BuczelAZS OŚ Poznań10:0  
Małgorzata GórnickaKS AZS-AWF WrocławAnna KwiatkowskaAZS OŚ Poznań10:0  
Joanna BuczelAZS OŚ PoznańAnna KwiatkowskaAZS OŚ Poznań10:0  
Joanna BuczelAZS OŚ PoznańMagdalena BohdanowiczAZS OŚ Poznań10:0  
Anna KwiatkowskaAZS OŚ PoznańMagdalena BohdanowiczAZS OŚ Poznań10:0  
Magdalena MarekAZS OŚ PoznańAgnieszka LizońKKS Hejnał Kęty10:0  
Magdalena MarekAZS OŚ PoznańMagdalena MusiałKS Start Radom10:0  
Agnieszka LizońKKS Hejnał KętyMagdalena MusiałKS Start Radom10:0  
Agnieszka LizońKKS Hejnał KętyEliza KlapczyńskaAZS OŚ Poznań5:0  
Magdalena MusiałKS Start RadomEliza KlapczyńskaAZS OŚ Poznań10:0  
Eliza KlapczyńskaAZS OŚ PoznańMagdalena MarekAZS OŚ Poznań10:0  
półfinałMałgorzata GórnickaKS AZS-AWF WrocławAgnieszka LizońKKS Hejnał Kęty  
półfinałMagdalena MarekAZS OŚ PoznańJoanna BuczelAZS OŚ Poznań  
finałMałgorzata GórnickaKS AZS-AWF WrocławMagdalena MarekAZS OŚ Poznań  

Polityka prywatności Judostat.pl