Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Wrocław, 03-04.04.1998
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

kategoria: -63 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 5
Liczba startujących zawodników 6
Liczba walk 9
Liczba reprezentowanych województw 5
Startujące roczniki 1977 - 1977
Średnia wieku zawodników 21 lat 94 dni
Średnia wieku medalistów 21 lat 94 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 21 lat 94 dni
Najmłodszy zawodnik Ewa Iwańska (21 lat 94 dni)
Najstarszy zawodnik Ewa Iwańska (21 lat 94 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników AZS AWF Gdańsk (2 zawodników)
MKS Zryw Toruń (1 zawodników)
KS AZS-AWF Wrocław (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk MKS Zryw Toruń (4 walk)
AZS AWF Gdańsk (3 walk)
UKJ Orzeł Warszawa (1 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Ewa Iwańska
MKS Zryw Toruń
2
Kinga Jurek
AZS AWF Gdańsk
3
Ida Brzezińska
KS AZS-AWF Wrocław
3
Magdalena Biernacka
UKJ Orzeł Warszawa
5
Katarzyna Świątkiewicz
ZŚ AZS Opole
5
Agnieszka Janowska
AZS AWF Gdańsk

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Magdalena BiernackaUKJ Orzeł WarszawaAgnieszka JanowskaAZS AWF Gdańsk10:0  
Ewa IwańskaMKS Zryw ToruńAgnieszka JanowskaAZS AWF Gdańsk10:0  
Ewa IwańskaMKS Zryw ToruńMagdalena BiernackaUKJ Orzeł Warszawa10:0  
Kinga JurekAZS AWF GdańskIda BrzezińskaKS AZS-AWF Wrocław7:0  
Kinga JurekAZS AWF GdańskKatarzyna ŚwiątkiewiczZŚ AZS Opole10:0  
Ida BrzezińskaKS AZS-AWF WrocławKatarzyna ŚwiątkiewiczZŚ AZS Opole10:0  
półfinałEwa IwańskaMKS Zryw ToruńIda BrzezińskaKS AZS-AWF Wrocław  
półfinałKinga JurekAZS AWF GdańskMagdalena BiernackaUKJ Orzeł Warszawa  
finałEwa IwańskaMKS Zryw ToruńKinga JurekAZS AWF Gdańsk  

Polityka prywatności Judostat.pl