Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XIV Miźdzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U17
Gdynia, 14-15.11.2015
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW ZDJĘCIA Z ZAWODÓW

Mężczy¼ni -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg +90 kg
Kobiety -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg

kategoria: -50 kg

Statystyka

Liczba startujących klubów 7
Liczba startujących zawodników 8
Liczba walk 15
Liczba reprezentowanych województw 4
Startujące roczniki 2000 - 2001
Średnia wieku zawodników 14 lat 270 dni
Średnia wieku medalistów 15 lat 14 dni
Średnia wieku zawodników z lokat 1-7 14 lat 270 dni
Najmłodszy zawodnik Maciej Szota (14 lat 6 dni)
Najstarszy zawodnik Hubert Pieczyński (15 lat 292 dni)
Kluby z największą liczbą zawodników Rosja (2 zawodników)
TSJ Gryf Słupsk (1 zawodników)
UKS Górnik Judo Konin (1 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKS Conrad Gdańsk (5 walk)
Rosja (3 walk)
UKS Górnik Judo Konin (3 walk)
Wyniki

 Imię i nazwiskoKlub
1
Jakub Biedrzycki
UKS Conrad Gdańsk
2
Nicolay Ivanov
Rosja
3
Hubert Pieczyński
UKS Górnik Judo Konin
3
Maciej Szota
UKS Olimp Nowa Sól
5
Dawid Lewandowski
SGKS Wybrzeże Gdańsk
5
Jakub Chmielak
MMKS Wojownik Skierniewice
7
Wojciech Ku¼miński
TSJ Gryf Słupsk
7
Andrei Okhwat
Rosja

Lista walk

Filtr zawodników:
RundaZwycięzcaPokonanyWynikFilm
Jakub BiedrzyckiUKS Conrad GdańskDawid LewandowskiSGKS Wybrzeże Gdańsk10:0  
Dawid LewandowskiSGKS Wybrzeże GdańskWojciech Ku¼mińskiTSJ Gryf Słupsk10:0  
Nicolay Ivanov RosjaDawid LewandowskiSGKS Wybrzeże Gdańsk10:0  
Nicolay Ivanov RosjaWojciech Ku¼mińskiTSJ Gryf Słupsk10:0  
Jakub BiedrzyckiUKS Conrad GdańskWojciech Ku¼mińskiTSJ Gryf Słupsk10:0  
Jakub BiedrzyckiUKS Conrad GdańskNicolay Ivanov Rosja5:0  
Jakub ChmielakMMKS Wojownik SkierniewiceAndrei Okhwat Rosja10:0  
Hubert PieczyńskiUKS Górnik Judo KoninAndrei Okhwat Rosja10:0  
Hubert PieczyńskiUKS Górnik Judo KoninJakub ChmielakMMKS Wojownik Skierniewice10:0  
Hubert PieczyńskiUKS Górnik Judo KoninMaciej SzotaUKS Olimp Nowa Sól10:0  
Maciej SzotaUKS Olimp Nowa SólAndrei Okhwat Rosja10:0  
Maciej SzotaUKS Olimp Nowa SólJakub ChmielakMMKS Wojownik Skierniewice10:0  
pó³fina³Jakub BiedrzyckiUKS Conrad GdańskMaciej SzotaUKS Olimp Nowa Sól10:0  
pó³fina³Nicolay Ivanov RosjaHubert PieczyńskiUKS Górnik Judo Konin7:0  
fina³Jakub BiedrzyckiUKS Conrad GdańskNicolay Ivanov Rosja10:0  

Polityka prywatności Judostat.pl