Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOM Juniorzy
Warszawa, 19.05.2019
 

WOM Juniorzy
WOM Młodzicy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
  obrazek WYNIKI ZAWODÓW
mężczy_ni: -55 kg
1
Maciej Rombel
UKJ ASzWoj Warszawa
2
Michał Frączyk
UKS Judo Fight Club Warszawa
mężczy_ni: -60 kg
1
Miłosz Tokarczyk
UKS Ronin-Team Warszawa
2
Mikołaj Cewiński
Judo Legia Warszawa
3
Wojciech Jagiełowicz
UKS Sadyba Warszawa
mężczy_ni: -66 kg
1
Ismail Shora
Judo Legia Warszawa
2
Jakub Kacaliński
AZS UW Warszawa
3
Piotr Zaborowski
UKJ ASzWoj Warszawa
4
Krzysztof Kroczyński
KS Yawara Warszawa
5
Mikołaj Śmierzycki
KS AZS-AWF Warszawa
mężczy_ni: -73 kg
1
Radosław Pintara
UKJ Ryś Warszawa
2
Kacper Banaszek
UKS Judo Fight Club Warszawa
3
Jan Kielak
UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów
3
Leon Bednarek
TS Gwardia Warszawa
5
Konrad Szymczak
UKJ Champion Warszawa
5
Jakub Kolanko
UKJ Arcus Warszawa
mężczy_ni: -81 kg
1
Adrian Pełka
TS Gwardia Warszawa
2
Franciszek Sławiński
AZS UW Warszawa
3
Krystian Zawicki
AZS UW Warszawa
3
Michał Kos
TS Gwardia Warszawa
5
Piotr Strzelec
KS AZS-AWF Warszawa
5
Aleksander Jankowski
KS Start Radom
mężczy_ni: -90 kg
1
Jakub Gwiazda
KS AZS-AWF Warszawa
2
Łukasz Mamiński
UKS Safari 152 Warszawa
3
Sebastian Ołdak
UKJ Arcus Warszawa
mężczy_ni: -100 kg
1
Albert Sowa
UKJ ASzWoj Warszawa
2
Karol Polański
KS Pantera Brwinów
3
Maciej Duk
KS Start Radom
mężczy_ni: +100 kg
1
Jan Ochędalski
KS Pantera Brwinów
2
Dominik Olborski
KS Pantera Brwinów
kobiety: -44 kg
kobiety: -48 kg
kobiety: -52 kg
kobiety: -57 kg
1
Aleksandra Janeczko
UKJ Arcus Warszawa
2
Anita Krawczyk
UKJ ASzWoj Warszawa
3
Klaudia Kobierzycka
UKS SameJudo
kobiety: -63 kg
1
Aleksandra Sokołowska
UKJ Arcus Warszawa
2
Julia Zarycka
UKJ Meiyo Warszawa
3
Adela Jezierska-Suwińska
TS Gwardia Warszawa
4
Janina Zaremba
UKJ Ryś Warszawa
kobiety: -70 kg
kobiety: -78 kg
kobiety: +78 kg

Polityka prywatności Judostat.pl