Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i Młodzików
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014) Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012) Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
  obrazek WYNIKI ZAWODÓW
mężczy_ni: -36 kg
mężczy_ni: -39 kg
mężczy_ni: -42 kg
1
IGOR ŻUK
ASW Tiger Skierniewice
2
FRAŃCISZEK PAJEWSKI
UKS Judo-Kano Płock
mężczy_ni: -46 kg
mężczy_ni: -50 kg
mężczy_ni: -60 kg
1
Mateusz Albinowski
UKJ Meiyo Warszawa
2
Bartosz Piotrowski
KS Start Radom
3
Adam Gwizdek
KS Gwardia Piła
4
Wiktor Albrewczyński
UKS Chojrak Warszawa
mężczy_ni: -66 kg
mężczy_ni: -73 kg
mężczy_ni: -81 kg
mężczy_ni: +81 kg
kobiety: -30 kg
kobiety: -34 kg
kobiety: -37 kg
kobiety: -40 kg
kobiety: -44 kg
kobiety: -48 kg
kobiety: -52 kg
1
Natalia Mrówczyńska
KS Kuzushi Kielce
2
Roksana Kropielnicka Dębek
KS AZS-AWF Warszawa
kobiety: -57 kg
kobiety: -63 kg
kobiety: -70 kg
kobiety: +70 kg

Polityka prywatności Judostat.pl