Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U15
Warszawa, 26-27.09.2009
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
 KLASYFIKACJE MEDALOWE I PUNKTOWE
Klasyfikacja medalowa - mężczyźni
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1 Łotwa204
2UKJ 225 Warszawa111
3OZJ Bytom102
4KJ Politechniki Białostockiej Białystok100
5KS Yawara Warszawa100
6UKS Siódemka Sochaczew100
7UKJ Ryś Warszawa012
8 Wielka Brytania011
9UKJ Legion Zamość010
10 Belgia001
11UKJ AON Rembertów001
12UKS Judo Mysłowice001
13UKS Sokół Pisarzowice001
Klasyfikacja medalowa - kobiety
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
Klasyfikacja medalowa - razem
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1 Łotwa204
2UKJ 225 Warszawa111
3OZJ Bytom102
4KJ Politechniki Białostockiej Białystok100
5KS Yawara Warszawa100
6UKS Siódemka Sochaczew100
7UKJ Ryś Warszawa012
8 Wielka Brytania011
9UKJ Legion Zamość010
10 Belgia001
11UKJ AON Rembertów001
12UKS Judo Mysłowice001
13UKS Sokół Pisarzowice001
Klasyfikacja punktowa - mężczyźni
Lp Klub Punkty
1 Łotwa40.0
2UKJ 225 Warszawa29.5
3OZJ Bytom25.0
4UKJ Ryś Warszawa21.0
5KJ Politechniki Białostockiej Białystok16.0
6 Wielka Brytania12.5
7UKS Siódemka Sochaczew12.5
8KS Yawara Warszawa10.5
9KS AZS AWFiS Gdańsk7.0
10UKJ Legion Zamość7.0
11 Belgia5.5
12UKJ AON Rembertów5.5
13UKS Judo Mysłowice5.5
14UKS Sokół Pisarzowice5.5
15OZJ Łódź5.0
16Pałac Młodzieży Tarnów3.5
17TS Gwardia Warszawa3.5
18UKS Drako 79 Warszawa3.5
19UKS Grot Kraków3.5
20UKS Kata Pruszków3.5
21 Szwecja1.5
22UKS Galeon Gdynia1.5
23UKS Judo 48 Częstochowa1.5
Klasyfikacja punktowa - kobiety
Lp Klub Punkty
Klasyfikacja punktowa - razem
Lp Klub Punkty
1 Łotwa40.0
2UKJ 225 Warszawa29.5
3OZJ Bytom25.0
4UKJ Ryś Warszawa21.0
5KJ Politechniki Białostockiej Białystok16.0
6 Wielka Brytania12.5
7UKS Siódemka Sochaczew12.5
8KS Yawara Warszawa10.5
9KS AZS AWFiS Gdańsk7.0
10UKJ Legion Zamość7.0
11 Belgia5.5
12UKJ AON Rembertów5.5
13UKS Judo Mysłowice5.5
14UKS Sokół Pisarzowice5.5
15OZJ Łódź5.0
16Pałac Młodzieży Tarnów3.5
17TS Gwardia Warszawa3.5
18UKS Drako 79 Warszawa3.5
19UKS Grot Kraków3.5
20UKS Kata Pruszków3.5
21 Szwecja1.5
22UKS Galeon Gdynia1.5
23UKS Judo 48 Częstochowa1.5

Polityka prywatności Judostat.pl