Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo U16
Grodzisk Mazowiecki, 24.04.2022
 

Ogólnopolski Turniej Judo
Ogólnopolski Turniej Judo U10 Ogólnopolski Turniej Judo U12 Ogólnopolski Turniej Judo U14
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
 KLASYFIKACJE MEDALOWE I PUNKTOWE
Klasyfikacja medalowa - mężczyźni
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1KS Gwardia Łódź400
2Hachi Judo Warszawa120
3ASW Tiger Skierniewice112
4UKS Judo Fight Club Warszawa102
5Kuma Judo Warszawa101
6KS Sakana Legionowo100
7SMS LO Łucznik Żywiec020
8LUKS Jusport Justynów012
9MMKS Wojownik Skierniewice011
10UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki011
11UKJ Yuko Józefów010
12UKS SameJudo 002
Klasyfikacja medalowa - kobiety
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKJ Champion Warszawa110
2KS Gwardia Białystok100
3KS Sakana Legionowo100
4UKS Judo Fight Club Warszawa100
5UKS Judo Sensei Płock100
6KS Gwardia Łódź011
7Kuma Judo Warszawa010
8UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki010
9UKS Safari 152 Warszawa010
10Akademia Judo Klub Sportowy Warszawa001
11UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice001
12UKS Judo Victoria Międzyborów001
13UKS Siódemka Sochaczew001
Klasyfikacja medalowa - razem
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1KS Gwardia Łódź411
2UKS Judo Fight Club Warszawa202
3KS Sakana Legionowo200
4Hachi Judo Warszawa120
5ASW Tiger Skierniewice112
6Kuma Judo Warszawa111
7UKJ Champion Warszawa110
8KS Gwardia Białystok100
9UKS Judo Sensei Płock100
10SMS LO Łucznik Żywiec020
11LUKS Jusport Justynów012
12MMKS Wojownik Skierniewice011
13UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki011
14UKJ Yuko Józefów010
15UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki010
16UKS Safari 152 Warszawa010
17UKS SameJudo 002
18Akademia Judo Klub Sportowy Warszawa001
19UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice001
20UKS Judo Victoria Międzyborów001
21UKS Siódemka Sochaczew001
Klasyfikacja punktowa - mężczyźni
Lp Klub Punkty
1KS Gwardia Łódź33.5
2Hachi Judo Warszawa17.5
3LUKS Jusport Justynów13.0
4UKS Judo Fight Club Warszawa12.5
5UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki12.5
6SMS LO Łucznik Żywiec12.0
7UKS SameJudo 12.0
8ASW Tiger Skierniewice11.0
9Kuma Judo Warszawa10.5
10KS Sakana Legionowo9.0
11MMKS Wojownik Skierniewice7.0
12UKJ Yuko Józefów7.0
13UKS Yoko Ząbki5.5
14MUKS Kokoro Łódź3.5
15UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki3.5
16AZS UŁ Łódź2.0
17Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź1.5
18KS Akademia Judo Łódź1.5
Klasyfikacja punktowa - kobiety
Lp Klub Punkty
1KS Sakana Legionowo6.0
2UKJ Champion Warszawa6.0
3UKS Judo Fight Club Warszawa6.0
4KS Gwardia Białystok5.0
5UKS Judo Sensei Płock5.0
6Kuma Judo Warszawa4.0
7UKS Safari 152 Warszawa4.0
8KS Gwardia Łódź3.0
9UKS Judo Victoria Międzyborów3.0
10UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki3.0
11UKS Siódemka Sochaczew3.0
12Akademia Judo Klub Sportowy Warszawa2.0
13AZS UŁ Łódź2.0
14UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice2.0
15UKS SameJudo 2.0
Klasyfikacja punktowa - razem
Lp Klub Punkty
1KS Gwardia Łódź36.5
2UKS Judo Fight Club Warszawa18.5
3Hachi Judo Warszawa17.5
4KS Sakana Legionowo15.0
5Kuma Judo Warszawa14.5
6UKS SameJudo 14.0
7LUKS Jusport Justynów13.0
8UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki12.5
9SMS LO Łucznik Żywiec12.0
10ASW Tiger Skierniewice11.0
11MMKS Wojownik Skierniewice7.0
12UKJ Yuko Józefów7.0
13UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki6.5
14UKJ Champion Warszawa6.0
15UKS Yoko Ząbki5.5
16KS Gwardia Białystok5.0
17UKS Judo Sensei Płock5.0
18AZS UŁ Łódź4.0
19UKS Safari 152 Warszawa4.0
20MUKS Kokoro Łódź3.5
21UKS Judo Victoria Międzyborów3.0
22UKS Siódemka Sochaczew3.0
23Akademia Judo Klub Sportowy Warszawa2.0
24UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice2.0
25Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź1.5
26KS Akademia Judo Łódź1.5

Polityka prywatności Judostat.pl