Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo U10
Grodzisk Mazowiecki, 24.04.2022
 

Ogólnopolski Turniej Judo
Ogólnopolski Turniej Judo U12 Ogólnopolski Turniej Judo U14 Ogólnopolski Turniej Judo U16
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
 KLASYFIKACJE MEDALOWE I PUNKTOWE
Klasyfikacja medalowa - mężczyźni
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
Klasyfikacja medalowa - kobiety
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKS SameJudo 310
2Hachi Judo Warszawa133
3UKS Judo Victoria Międzyborów110
4UKJ Champion Warszawa101
5UKS Judo Panda Warszawa100
6UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki100
7UKS Orkan Judo Sochaczew011
8UKJ 225 Warszawa010
9UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice010
10Klub Sportowy Nastula Club Warszawa001
11KS Akademia Judo Łódź001
12KS Sakana Legionowo001
13MMKS Wojownik Skierniewice001
14UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów001
Klasyfikacja medalowa - razem
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKS SameJudo 310
2Hachi Judo Warszawa133
3UKS Judo Victoria Międzyborów110
4UKJ Champion Warszawa101
5UKS Judo Panda Warszawa100
6UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki100
7UKS Orkan Judo Sochaczew011
8UKJ 225 Warszawa010
9UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice010
10Klub Sportowy Nastula Club Warszawa001
11KS Akademia Judo Łódź001
12KS Sakana Legionowo001
13MMKS Wojownik Skierniewice001
14UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów001
Klasyfikacja punktowa - mężczyźni
Lp Klub Punkty
Klasyfikacja punktowa - kobiety
Lp Klub Punkty
1UKS SameJudo 35.5
2Hachi Judo Warszawa26.5
3UKS Judo Victoria Międzyborów15.5
4UKS Judo Panda Warszawa9.0
5UKJ Champion Warszawa8.5
6Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź7.0
7UKJ 225 Warszawa7.0
8KS Akademia Judo Łódź5.5
9MMKS Wojownik Skierniewice5.5
10UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów5.5
11UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki4.0
12UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice3.0
13UKS Orkan Judo Sochaczew2.0
Klasyfikacja punktowa - razem
Lp Klub Punkty
1UKS SameJudo 35.5
2Hachi Judo Warszawa26.5
3UKS Judo Victoria Międzyborów15.5
4UKS Judo Panda Warszawa9.0
5UKJ Champion Warszawa8.5
6Klub Sportowy Judo Heros Łódź Łódź7.0
7UKJ 225 Warszawa7.0
8KS Akademia Judo Łódź5.5
9MMKS Wojownik Skierniewice5.5
10UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów5.5
11UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki4.0
12UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice3.0
13UKS Orkan Judo Sochaczew2.0

Polityka prywatności Judostat.pl