Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i Młodzików
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014) Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012) Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
 KLASYFIKACJE MEDALOWE I PUNKTOWE
Klasyfikacja medalowa - mężczyźni
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1KS Kuzushi Kielce201
2ASW Tiger Skierniewice121
3Jagiellonia JC Białystok101
4UKS Siódemka Sochaczew100
5KS Start Radom021
6UKS Judo-Kano Płock010
7UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki001
Klasyfikacja medalowa - kobiety
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKS Siódemka Sochaczew110
2UKS Judo Victoria Międzyborów100
3UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki010
Klasyfikacja medalowa - razem
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKS Siódemka Sochaczew210
2KS Kuzushi Kielce201
3ASW Tiger Skierniewice121
4Jagiellonia JC Białystok101
5UKS Judo Victoria Międzyborów100
6KS Start Radom021
7UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki011
8UKS Judo-Kano Płock010
Klasyfikacja punktowa - mężczyźni
Lp Klub Punkty
1KS Kuzushi Kielce17.5
2KS Start Radom11.0
3UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki9.0
4ASW Tiger Skierniewice6.0
5Jagiellonia JC Białystok5.0
6UKS Szogun Piaseczno Piaseczno3.5
7UKS Judo-Kano Płock3.0
8UKS Siódemka Sochaczew3.0
Klasyfikacja punktowa - kobiety
Lp Klub Punkty
1UKS Judo Victoria Międzyborów3.0
2UKS Siódemka Sochaczew3.0
Klasyfikacja punktowa - razem
Lp Klub Punkty
1KS Kuzushi Kielce17.5
2KS Start Radom11.0
3UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki9.0
4ASW Tiger Skierniewice6.0
5UKS Siódemka Sochaczew6.0
6Jagiellonia JC Białystok5.0
7UKS Szogun Piaseczno Piaseczno3.5
8UKS Judo Victoria Międzyborów3.0
9UKS Judo-Kano Płock3.0

Polityka prywatności Judostat.pl