Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i Młodzików
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014) Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010) Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
 KLASYFIKACJE MEDALOWE I PUNKTOWE
Klasyfikacja medalowa - mężczyźni
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKS Siódemka Sochaczew110
2MKS Olimpijczyk Włocławek100
3UKS Chojrak Warszawa100
4UKS Ulisses Team Pruszków100
5UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki031
Klasyfikacja medalowa - kobiety
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki221
2AZS UW Warszawa110
3KS AZS-AWF Warszawa101
4UKS Siódemka Sochaczew010
Klasyfikacja medalowa - razem
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki252
2UKS Siódemka Sochaczew120
3AZS UW Warszawa110
4KS AZS-AWF Warszawa101
5MKS Olimpijczyk Włocławek100
6UKS Chojrak Warszawa100
7UKS Ulisses Team Pruszków100
Klasyfikacja punktowa - mężczyźni
Lp Klub Punkty
1UKS Siódemka Sochaczew4.0
2MKS Olimpijczyk Włocławek3.0
3UKS Chojrak Warszawa3.0
4UKS Ulisses Team Pruszków3.0
5UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki2.0
Klasyfikacja punktowa - kobiety
Lp Klub Punkty
1UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki11.0
2KS AZS-AWF Warszawa4.0
3AZS UW Warszawa3.0
Klasyfikacja punktowa - razem
Lp Klub Punkty
1UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki13.0
2KS AZS-AWF Warszawa4.0
3UKS Siódemka Sochaczew4.0
4AZS UW Warszawa3.0
5MKS Olimpijczyk Włocławek3.0
6UKS Chojrak Warszawa3.0
7UKS Ulisses Team Pruszków3.0

Polityka prywatności Judostat.pl