Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ogólnopolski Turniej Judo Juniorów U21 (2004-2006)
Radom, 25.11.2023
 

Ogólnopolski Turniej Judo juniorów, juniorów m³odszych, m³odzików i dzieci
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U13 (2012-2013) Ogólnopolski Turniej Judo M³odziczek i M³odzików U15 (2010-2011) Ogólnopolski Turniej Judo Juniorek i Juniorów M³odszych U18 (2007-2009)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW
 KLASYFIKACJE MEDALOWE I PUNKTOWE
Klasyfikacja medalowa - mężczy¼ni
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1KS Gwardia Łódź200
2KS Start Radom122
3UKS Spartakus Lublin110
4BUSHIDAN JUDO Lublin011
Klasyfikacja medalowa - kobiety
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
Klasyfikacja medalowa - razem
Lp Klub Złote Srebrne Brązowe
1KS Gwardia Łódź200
2KS Start Radom122
3UKS Spartakus Lublin110
4BUSHIDAN JUDO Lublin011
Klasyfikacja punktowa - mężczy¼ni
Lp Klub Punkty
1KS Gwardia Łódź8.0
2KS Start Radom8.0
3UKS Spartakus Lublin5.0
Klasyfikacja punktowa - kobiety
Lp Klub Punkty
Klasyfikacja punktowa - razem
Lp Klub Punkty
1KS Gwardia Łódź8.0
2KS Start Radom8.0
3UKS Spartakus Lublin5.0

Polityka prywatności Judostat.pl