Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U9
Nowa Sól, 19.06.2016
 

Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016
Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U11 Międzynarodowy Puchar Polski SOLANIN CUP 2016 U13 Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek i Młodzików SOLANIN CUP 2016 "Młoda Europa"
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -19 kg -21 kg -23 kg -23 kg -24 kg -24 kg -26 kg -26 kg -27 kg -29 kg -30 kg -32 kg -33 kg -35 kg -39 kg -43 kg
Mieszana GR-1 GR-2 GR-3


Polityka prywatności Judostat.pl