Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U13 (2012-2013)
Błonie, 10.03.2024
 

XI Ogólnopolski Turniej Judo Dorośli - Młodzicy - Dzieci pod patronatem Burmistrza Błonia
XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U9 (2016-2017) XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci U11 (2014-2015) XI Ogólnopolski Turniej Judo Młodzików U15 (2010-2011) XI Ogólnopolski Turniej Judo Dorośli Amatorzy 6kyu - 2kyu
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -28 kg -31 kg -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg
Kobiety -26 kg -29 kg -32 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg


Polityka prywatności Judostat.pl