Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-11 (2013-2014)
Warszawa, 11.11.2023
 

Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości Dzieci U-11/U-13
Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodległości U-13 (2011-2012)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -22 kg -25 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -39 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg +55 kg
Kobiety -24 kg -27 kg -30 kg -33 kg -36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg +57 kg

 kategoria: -33 kg
1. Kuzawińska Kalina (vs.) Ryfka Julia 0:10
2. Kuzawińska Kalina (vs.) Ryfka Julia 0:10
3. Kuzawińska Kalina (vs.) Ryfka Julia
Do dwóch wygranych
1 2 3 PunktyZwycięstwaMiejsce
1. Kuzawińska Kalina
UKJ Meiyo Warszawa
00 00 2
2. Ryfka Julia
UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki
1010 202 1

Polityka prywatności Judostat.pl