Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Warsaw Judo Open U20
Warszawa, 24-25.09.2016
 

Warsaw Judo Open
Warsaw Judo Open U17 Warsaw Judo Open U15
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Mężczyźni -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
Kobiety -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg

 kategoria: -100 kg
Ćwiartka A
 
Kazarian Grigorii ( Rosja)
Kurak L. 
Kurak Lukas ( Słowacja)


Ćwiartka B
 
Homo Nicolas ( Francja)
Homo N. 
Kunnert Nick ( Luksemburg)


Ćwiartka C
 
Michałkiewicz Michał (UKS-GKJ Głogów)
Moeseev A. 
Moeseev Aleksei ( Ukraina)


Ćwiartka D
 
Mutalimi Eduard ( Rosja)
Petkus R. 
Petkus Romas ( Litwa)


Repasaże
 
Kazarian G. 
Kazarian G. 
Kunnert N. 
Petkus R. 
Petkus R. 
Michałkiewicz M. 
Mutalimi E. 
Mutalimi E. 
Kurak L. 
Kurak L. 


Półfinały / Finał
 
Kurak L. 
Homo N. 
Homo N. 
Moeseev A. 
Moeseev A. 
Moeseev A. 
Petkus R. 

Polityka prywatności Judostat.pl